Yatırım Stratejimiz

Hedef Holding yatırım yapacağı sektörlerin geleceğe yönelik, üretken, çevreci ve sürdürülebilir olmasına büyük önem vermektedir.

Hedef Holding yeni yatırımların belirlenmesinde ve geliştirilmesinde; 

  • Yapılması gereken öncelikleri belirler, 
  • İlgili sektörün dinamiklerini ve yatırım yapılacak şirketin sektördeki durum ve konumunu inceler, 
  • Şirket ve ortaklarının etik değerlerini bakar, 
  • Hedef şirketin değerini arttırmak için en uygun iştirak yöntemini belirler,
  • Yatırım öncesinde gerekli inceleme ve araştırmaları yapar,
  • Ve en son olarak yatırım bütçesini belirleyerek yatırımını gerçekleştirir. 

Yatırım yapılacak sektörlerin yenilikçi, geleceğe yönelik, çevreci ve sürdürülebilir sektörler olmasına dikkat eden Hedef Holding, yatırım kararlarında yüksek büyüme potansiyeli taşıyan start-up niteliklerine sahip şirketleri tercih etmektedir.

Hedef Holding, gelişmekte olan şirketlere yatırım yapabildiği gibi, gelişmiş şirketlere de yatırım yapabilmektedir.

Bunların yanı sıra, mevcut projelerin şirketleşme süreçleri de Holding’in yatırım faaliyetleri kapsamındadır.

Yeni yatırımların mevcut yatırımlar ile entegrasyonu ve sinerji oluşturması da Hedef Holding’in ana amaçlarındandır.