Maliyet Yönetimi

Küresel rekabetin hızlanması, ürün yaşam sürelerinin kısalması, teknolojik ilerlemeler gibi birçok faktör, firmaların yaşamı için maliyet yönetiminin kritik önem kazanmasına neden olmuştur.

Maliyet yönetimi, bir işletmenin maliyetlerini azaltmak ve rakiplerine göre üstün kılacak birden fazla maliyet yönetim aracının bir arada kullanımı olarak tanımlanabilir Maliyet yönetiminin hem finansal hem de rekabet avantajı sağlaması için, birden fazla ve birbiri ile uyumlu maliyet yönetim süreçlerinin bir bütün olarak kullanılması gerekmektedir.

Hedef Holding, öncelikle işletmelerde doğru maliyet bilgisinin üretimi amacıyla maliyet muhasebesi sistemi tasarımlayarak, maliyet düşürme alanlarının tespiti eder ve maliyetlerin yönetimine katkıda bulunur.