İş Geliştirme

Kurumların iş geliştirme ve işletme performansını artırma konusunda başarısız olmalarına sebep olan en önemli etkenlerden birisi; iş geliştirmeye yönelik organize olma konusunda ortaya çıkan eksikliklerdir. Güncel fikirlerin araştırılmaması ve projelendirilmemesi, araştırma ve geliştirmeye kapalı tutum ve davranışlar işletmelerin gelişmesinin önündeki engellerden bazılarıdır.

Yeni iş geliştirme süreci, aslında bir nevi risk süreci olup, konu ile ilgili bir risk sermayesinin de ayrılmasını gerektirir. Bazı durumlarda onlarca, hatta yüzlerce öneriden sadece bir tanesi işletmeyi başarıya taşıyacak iş fikri olabilir. Yeni iş geliştirme süreçleri kurum için değer yaratan ve pahalı süreçlerdir. Bugün bildiğimiz birçok büyük kuruluş, varlıklarının devamını ve rekabet gücünü tamamen bu süreçlere borçludurlar.

Yapılan araştırmalar, en yüksek başarısızlık oranının süreçlerdeki temel belirsizliklerden kaynaklandığını ortaya çıkarmıştır. Risklerin yönetimi ve değerlendirilmesindeki yetersizlikler, önemli sayılabilecek zararlara, daha önemlisi hayal kırıklıklarına sebep olabilecektir.

Bu nedenle Hedef Holding olarak yeni iş fikirlerinin değerlendirilmesi aşamasında; önerilerin değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi, en doğru yöntemin seçimi ile uygulamaya konulması için profesyonel desteklerde vermekteyiz.