Information on the Company

Unvanı

:

Hedef Holding A.Ş.

Merkez Adresi

:

İnkılap Mh. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No:4/2 Cessas Plaza Kat:3 D:7 Ümraniye/İstanbul

Telefon ve Fax Numaraları

:

0216 557 57 90  -  0216 557 57 07

Kuruluş Tarihi

:

22.02.2011

Faaliyet Konusu

:

Şirket, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak etmek vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır.

Ticaret Sicil Memurluğu ve No'su   

:

İstanbul-766400

Kayıtlı Sermaye Tavanı

:


1.000.000.000

Ödenmiş Sermayesi

:

375.000.000

Mersis Numarası

:

0461-0415-4570-0018

 

ORTAKLIK YAPISI

Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı

Pay Grubu

Pay Adedi

Pay Tutarı

Pay Oranı (%)

SİBEL GÖKALP  (Halka Kapalı)

A*

31.250.000

31.250.000

8.33

SİBEL GÖKALP 

B

268.750.000

268.750.000

71.67

HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

B

22.490.625

22.490.625

6

DİĞER

B

52.509.375

52.509.375

14

TOPLAM

 

375.000.000

375.000.000

100

Not: Güncel ve detaylı ortaklık yapısına www.kap.org.tr  adresinden ulaşılabilir.

*A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı

Görevi

Mesleği

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

NAMIK KEMAL GÖKALP

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YÖNETİCİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

Bağımsız Üye Değil

MEHMET ZİYA GÖKALP

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

YÖNETİCİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

Bağımsız Üye Değil

SİBEL GÖKALP

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİCİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

          80

Bağımsız Üye Değil

BÜLENT KIRIMLI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİCİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

Bağımsız Üye Değil

CİHANGİR YERSEL

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİCİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

Bağımsız Üye

SÜMEYYE ATAR AVCI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİCİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

Bağımsız Üye

 

MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerine SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Yönetim Kurulu 2’si bağımsız üye olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır. Şirket’in menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. Menfaat sahipleri, düzenli toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirket tarafından benimsenen insan kaynakları politikası çalışanlarını geliştirerek, yetkilendirerek ve bağlılığı arttırarak etkin, yetkin ve esnek bir organizasyon oluşturmak, değerleri yansıtan bir performans kültürünü benimsemek,  sürdürebilir rekabet avantajı yaratan lider bir organizasyon olmak olarak benimsenmiştir. Şirket’in uyguladığı insan kaynakları politikasına ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet olmamıştır. Şirket, görev tanımlarını ve dağılımını, performans ve ödüllendirme kriterlerini Genel Müdür vasıtasıyla yapılan toplantılarda çalışanlarına duyurmaktadır.